stor perde montajı

Stor perde montajı estetik duruşuna göre duvara, tavana ve pencere çerçevesi içerisine olmak üzere üç farklı şekilde yapılmaktadır.  Öncelikle pencere ölçüsüne göre stor perdeler hazırlanmaktadır ve rulo şeklinde olan perde mekanizmasına yerleştirilmektedir. Stor perdenin takılacağı yer pencerenin bulunduğu duvar ise öncelikle perdenin pencereye çarpmaması için ayak denilen aksamlar duvara monte edilmektedir. Tavan veya pencere içi stor perde takma işlemlerinde ayaklara gerek bulunmamaktadır.

Stor perde mekanizmasının yerleştirileceği kasa montaj profili tavana monte edilerek kısa bir sürede stor perde montajı yapılmaktadır. Stor perde mekanizması rulo şeklinde bir borudur ve üzerinde rulo edilmiş şekilde stor kumaşı sarılıdır. Mekanizmanın yanlarında ise mekanizmaya monte edilmiş bir şekilde perdenin ışı ve ışık kontrolünü sağlamak ve açıp kapatmak için kullanılan ip veya zincirler aşağı doğru sarkmaktadır. Zincirin veya ipin iki ucu da mekanizmaya monteli bir şekilde bulunmaktadır. Mekanizma kasa montaj profiline yerleştirildiğinde stor perde montajı tamamlanmış olmaktadır.