stor perde kullanımı talimatları ve çeşitleri

Stor Perde; binanın iç yüzeyi içinde bir yerde sabitlenmiş jaluziler, panjurlar, katlamalı perdeler gibi perdeleri,

Bağlı Pencere örtüleri: Stor perdeler hariç olmak üzere, asılı oldukları şeye dışarıdan ulaşılabilen perdelerdir.  Bu perdeler, pencerenin dışına, önüne veya iki pencere arasına yerleştirilebilir.

Tehlikeli Döngü: Açıkta bulunan ip, zincir vb, veya birleştirilmiş veya ayrı şekilde olan ve küçük çocukların başlarından veya boyunlarından geçerek boğulma tehlikesine neden olan döngü,

Güvenli Kiti: İpte veya zincirde tehlikeli döngü olmasını engellemek veya tehlikeli bir döngüyü kırmak veya tehlikeli döngü olduğunda ipi veya zinciri serbest bırakmak, ip veya zincir bir yüke maruz kaldığında, ipi veya zinciri çocukların erişim alanı dışına çıkarmak ve iplerin düğümlenmesine engel olmak gibi yollarla küçük çocukları, boğulma riskinden koruyan alet ve tasarımlar.

Ulaşılabilir ip, zincir top zincirler vb: Stor perdelerin ve bağlı pencere örtülerinin önünde, arkasında veya yanında bulunan ve boğulma tehlikesi oluşturacak şekilde küçük çocuklar tarafından ulaşılabilen veya çekilebilen ipler, zincirler, top zincirlerdir.Yükseklik ulaşılabilmeye bir sınırlama olarak kabul edilemez.

Küçük Çocuklar : Asgari olarak 0- 42 ay arası çocuklar.

Stor Perde Güvenlik Kriterleri

Stor Perdelerin ve Bağlı Pencere örtülerinin güvenlik değerlendirilmesinde, bu ürünlerin makul, ve öngürülebilir koşullardaki kullanım esnasında ulaşılabilir kısımlarının oluşturulabileceği potansiyel riskler göz önünde bulundurulmalıdır.

Boğulma ve nefes almama gibi riskleri azaltmak için perdeler güvenli tasarıma sahip olmalıdır. Küçük çocukların bulunabileceği ve ulaşılabileceği ortamlardaki ortamlarda tüm makul ve öngörülebilir kullanımlar göz önünde bulundurularak, bilim ve teknolojinin izin verdiği ölçüde mümkün olan herhangi bir yol, bu tür perdelerin güvenli bir tasarıma sahip olması için düşünülebilir.

Bu tür perdeler

1. Tehlikeli döngüye sahip olmamalıdır.

2. Ürünün tasarımı tehlikeli döngünün oluşması riskini ortadan kaldırmıyorsa boğulma ve yaralanma riskini minimize edilmesini sağlayacak güvenlik gereçleri ile birlikte satılması gerekmektedir.

3. Güvenlik gereçleri, ürünün ayrılmaz bir parçası olarak sunulmalıdır.

4. Güvenlik gereçleri, ürünün ayrılması bir parçası değil ise örneğin kelepçe gibi, ürünün kullanımdan önce kurulmalıdır. Güvenlik gerecinin üzerine açık bir şekilde şu uyarı yer almalıdır. “Bu gereç kurulmazsa çocuklar boğulabilir. Lütfen talimatları dikkatlice okuyunuz ve buna göre kurulumu gerçekleştiriniz. Daima bu gereçleri, zincirleri, ipleri çocukların erişim alanı dışında tutmak için kullanınız”.

5. Varsa, güvenlik gereçleri çocuklar tarafından kullanılmayacak şekilde olmalıdır. Ayrıca güvenlik gereçlerinin kendileri de çocuklar için herhangi bir risk, küçük parçalar, keskin uçlar, sıkışma gibi, ihtiva etmemelidir.

6. İpler, zincirler, top  zincirler vb. ayrılabilir boğulmaya neden olacak küçük parçalar içermemelidir.

Ürüne İlişkin Güvenlik Uyarıları

Uyarılar net ve açık bir şekilde satış noktasında, ürünün ambalajında, ürünün üzerinde ve kullanım klavuzunda yer almalıdır. Uyarılar en azından aşağıda yer aldığı gibi olmalıdır:

“Küçük çocuklar kordan, zincir gibi ürünün çalışmasını sağlayan döngülerden dolayı boğulmuştur.”

“Boğulmayı ve sıkışmayı önlemek içi  çalışma aksamını kordonları, zincirleri, ipleri çocukların ulaşılabilecekleri alanın dışında tutunuz.”

“Yatakları, beşikleri,mobilyaları perdelerden uzak tutunuz.”

“Kordonları bağlamayınız. Kordonların döngü oluşturmadığından emin 0lununuz.”

Uyarılar, ayrıca resim ile gösterilmelidir. Ürünün güvenlik gereci dahil olmak üzere kurulum, birleştirme ve güvenli kullanımına ilişkin talimatlar ürünün ambalajının içerisinde bulunmaktadır.

Stor Perde Güvenlik Kitine İlişkin Güvenlik Uyarıları

Güvenlik kiti ile birlikte aşağıdaki uyarılara yer verilmelidir.

  • Üreticinin – İthalatçının ve varsa kurulum ve montajın gerçekleştirecek kişinin adı ve ticari markası,
  •  “Bu kiti kullanmadan ve kurmadan önce lütfen kurulum ve kullanım talimatlarını okuyunuz. Bu kit doğru kullanılmaz ise, çocuklar boğulabilir. Gelecekteki muhtemel kullanımlar için lütfen bu talimatları saklayınız. İlave güvenlik gereçlerinin kullanılması boğulma riskini azaltır, Fakat tamamen ortadan kaldırmaz.” Gibi talimatlar.
  • Güvenlik kiti doğru kullanılıyorsa kiti test ederek kullanınız. Arızalı ise yenisi ile değiştiriniz.”
  • Ayrılabilir küçük parçaların çocuklarda boğulmaya neden olabileceği konusunda bir uyarı.
  • Bu gerecin hangi tür ürünler için üretildiğine dair bilgiler.
  • Kullanıma ilişkin bilgiler.
  • Kitin kurulumuna ve doğru yerleştirilmesine ilişkin açık ve net talimatlar. Eğer özel bir birleştirici aksam gerekiyorsa bu kitin tedarikçileri tarafından sağlanmalıdır.
  • Anlamayı kolaylaştırıcı resimler.
  • Güvenlik kullanım için muhtemel diğer bilgiler.

Stor Perdeler İle İlgili Teknik Düzenleme Bulunmamaktadır. Bununla birlikte 4703 sayılı kanunun 5/3. maddesinde yer alan, “Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslar arası standartlara; bunların olmaması halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alarak değerlendirilir. Kapsamında değerlendirilmesi mümkündür. Ayrıca, tanıtma ve kullanımı ile ilgili uyarılara ilişkin yapılacak değerlendirme ise 4077 sayılı kanunun 14. maddesi kapsamında değerlendirilebilir.

Üretici veya satıcılarda stor perdelere ilişkin yapılacak piyasa gözetimi ve denetimlerinde saydığımız maddelerde yer alan hususlarla ilgili öncelikle bilgilendirme yapılmalıdır. İvedilikle uyarı ve talimatların ürünün ambalajında yada uygun bir şekilde ürünlere eşlik etmesi sağlanmalıdır.

Güvenlik kiti ile ilgi olarak ise, başta bakanlık olmak üzere üretici veya ithalatçılarla iletişim ve koordinasyon halinde sürecin yürütülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Denetimlerde amaç cezalandırmadan çok üreticileri ve farkındalığı artırmaya yöneliktir. Bu nedenle üreticiler ile iş birliği halinde yukarıda sayılan güvenlik gereklerinin yerinde getirilmesi sağlanmalıdır.

Bu yazı ile ilgili tüm haklar armoniperde.com aitdir.